Thiếu nhi Việt Nam rèn luyện thể thao - nâng cao trí lực
Chương trình “ Thiếu nhi Việt Nam rèn luyện thể thao - nâng cao trí lực” tại Thái Nguyên

Chương trình được triển khai trên 20 tỉnh, thành phố trong cả nước từ nay đến tháng 4/2021. Tại Thái Nguyên, chương trình có sự tham gia của 3 trường: Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Tiểu học Nguyễn Viết Xuân và Tiểu học Trưng Vương.

Đây không chỉ là sân chơi bổ ích, giúp các em học sinh lứa tuổi tiểu học nâng cao nhân thức về việc rèn luyện thể lực, tham gia vào các hoạt động thể thao, phát triển thể chất và trí tuệ, mà còn tạo nền tảng tốt để các em lan tỏa giá trị tốt đẹp trong gia đình, nhà trường và cộng đồng./.