Thích ứng với đánh giá năng lực học sinh theo chương trình phổ thông mới
Năm học này Trường THPT Lương Ngọc Quyến có trên 700 học sinh ở 15 lớp. Trong đó có 10 lớp học ban Khoa học tự nhiên, 5 lớp học ban Khoa học xã hội.
Thích ứng với đánh giá năng lực học sinh theo chương trình phổ thông mới
Theo các giáo viên, trong chương trình mới, cách đánh giá năng lực của học sinh cũng đã được thay đổi theo hướng tích luỹ qua cả quá trình học tập. Trong đó có kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ, khơi gợi khả năng liên hệ kiến thức của học sinh hơn là việc phải học thuộc, học ghi nhớ.
Thích ứng với đánh giá năng lực học sinh theo chương trình phổ thông mới
Sau gần 1 kỳ học thực hiện theo chương trình phổ thông mới, theo đánh giá của các giáo viên và học sinh, mặt bằng chung về điểm số so với năm trước có tiến bộ hơn. Tuy nhiên vẫn có sự phân hóa về điểm số giữa các học sinh theo từng môn học.
Thích ứng với đánh giá năng lực học sinh theo chương trình phổ thông mới
Nguyên nhân là do học sinh đang theo học ở các phân ban khác nhau sẽ có tư tưởng học lệch, học tủ hoặc chưa thực sự chú trọng đến môn học không phải phân ban lựa chọn.
Thích ứng với đánh giá năng lực học sinh theo chương trình phổ thông mới
Trước thực yêu cầu cần kiểm tra đánh giá theo phương pháp mới, trong đó có 70% trắc nghiệm, 30% về tư duy, trình bày, hiện nay các giáo viên đang tập trung vào việc giảm tốc độ giảng dạy để các học sinh dần thích ứng với chương trình và cách đánh giá mới, đồng thời phù hợp, linh hoạt về hình thức và tiêu chí đánh giá học sinh.
Thích ứng với đánh giá năng lực học sinh theo chương trình phổ thông mới
Bước vào chương trình mới, khó khăn, bỡ ngỡ là khó tránh khỏi, nhưng theo đánh giá của đa số cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, chỉ sau học kỳ I của năm học này, học sinh sẽ thích ứng với cách học, kiểm tra đánh giá mới.