Thị xã Phổ Yên: Xiết chặt quản lý khai thác khoáng sản
5 doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát sỏi trên diện tích 174 ha ở thị xã Phổ Yên đã coơ bản chấp hành tốt các quy định về pháp luật về khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường

Trên địa bàn thị xã Phổ Yên có 2 con sông là sông Cầu và sông Công chảy qua và 5 doanh nghiệp đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác cát sỏi với 174 ha. Để việc khai thác cát sỏi không ảnh hưởng đến môi trường, đặc biệt là gây sạt lở bờ sông, thời gian vừa qua các doanh nghiệp đã từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Ông Lê Văn Dũng, Quản lý mỏ cát Thùa Lâm, xã Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên cho biết: “Công ty hàng năm đã ký quỹ môi trường và làm công tác cải tạo, phục hồi. Làm đến đâu, chúng tôi tiến hành san lấp và trồng cây để chống sạt lở và kè đá”.

Thực hiện Luật khoáng sản năm 2010 và các quy định của pháp luật có liên quan, những năm qua, công tác quản lý, khai thác khoáng sản nói chung và khai thác quản lý cát sỏi nói riêng luôn được thị xã Phổ Yên quan tâm thực hiện. Các doanh nghiệp được cấp phép khai thác đã cắm mốc ranh giới được cấp, thực hiện nộp thuế tài nguyên, ký quỹ môi trường, nộp phí bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Ông Phạm Tuấn Lợi, Phó trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường thị xã Phổ Yên cho biết: “Trong thời gian tới, phòng Tài Nguyên và Môi trường thị xã tiếp tục tham mưu cho tỉnh, UBND thị xã ban hành các văn bản tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khai thác khoáng sản thực hiện nghiêm theo các giấy phép đã được tỉnh cấp phép”.

Nhằm tăng cường công tác quản lý khai thác cát sỏi trên địa bàn, thời gian tới, thị xã Phổ Yên tiếp tục tuyên truyền về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường đến UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn góp phần làm tốt việc khai thác tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.