thi truong lao dong quy 12017 kha quan
Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo điện tử Nhân dân)

Ngày (9/6), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố thông tin thị trường lao động quý 1 với nhiều chỉ tiêu đáng chú ý, đáng mừng nhất là số người có việc làm đã tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, số người có việc làm tăng hơn 74.000 người. So với quý 4/2016, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm có trình độ đại học trở lên giảm đáng kể nhưng tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi lao động vẫn tăng nhẹ, 1,82%.

Cơ cấu lao động chuyển dịch nhanh hơn, tỷ lệ lao động ở khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm, số lao động làm công ăn lương tiếp tục tăng lên đến 22,5 triệu người, tăng 0,76 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.