Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên   Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân (PS Thời sự ngày 21/9)
Tuyến đường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên

Là anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được tuyên dương tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VI năm 2000, đối với PGS.TS Nguyễn Khánh Quắc, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên những ký ức về các kỳ đại hội thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên vẫn vẹn nguyên. Bởi chính từ các phong trào thi đua được phát động đã phát huy sức mạnh của nhân dân trong tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. PGS.TS Nguyễn Khánh Quắc tâm sự: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Đây là lời Bác Hồ đã căn dặn chúng ta. Tôi nghĩ là toàn dân có trách nhiệm tham gia để các phong trào phát huy hiệu quả. Thi đua hiệu quả rất cao nó phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu”.

Có 27 năm gắn bó và công tác tại Ban thi đua khen thưởng tỉnh Thái Nguyên, ông Lưu Hồng Sâm cảm nhận được mỗi kỳ đại hội thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên đều để lại được những dấu ấn riêng. Đặc biệt, đại hội thi đua yêu nước lần thứ II năm 2005 là kỳ đại hội để lại cho ông những ấn tượng sâu sắc nhất. Ông Nguyễn Hồng Sâm, Nguyên Trưởng phòng Thông tin, Ban thi đua khen thưởng tỉnh Thái Nguyên nhận xét: "Ấn tượng nhất vì chỉ thị 39 cùng với chỉ thị 35 của Bộ chính trị đã khẳng định là những cái thành quả to lớn của cách mạng Việt Nam trong đấu tranh cách mạng chiến đấu chống ngoại xâm xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tất cả đều gắn liền với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước hiệu quả. Chúng ta đã đánh giá được ở tỉnh Thái Nguyên, những phong trào thi đua đều phát huy hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế- xã hội".

Mỗi kỳ đại hội thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên đều là những dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong những năm qua. Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến sỹ thi đua, nhân tố mới trong lao động sản xuất phát triển KT-XH, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên   Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân (PS Thời sự ngày 21/9)
Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến sỹ thi đua, nhân tố mới trong lao động sản xuất.

Hiện nay, trên bản đồ đầu tư cả nước Thái Nguyên đang nằm ở một trong những vị trí nổi bật, được xem là tỉnh giàu tiềm năng, lợi thế, chính quyền thân thiện, cởi mở, môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi; Thái Nguyên liên tục đứng ở top đầu các tỉnh, thành về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số về cải cách hành chính, quản trị hành chính công. Song song với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; các chính sách xã hội được quan tâm; diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố.