Thi đua phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025
Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2021 đã được khen thưởng.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên hiện có gần 75 nghìn hội viên. Trong giai đoạn 2016-2021, từ nhiều nguồn lực khác nhau, đã có trên 2.300 mô hình cựu chiến binh phát triển kinh tế; trên 4.000 mô hình sản xuất kinh doanh do hội viên cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho trên 12 nghìn lao động địa phương.

Hội cũng đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh vay tổng số vốn trên 800 tỷ đồng cho trên 12 nghìn hội viên vay, giải quyết việc làm cho trên 20 nghìn lao động. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ cựu chiến nghèo của tỉnh còn dưới 1%, giảm 3% số với năm 2016; cả tỉnh có gần 1.400 cựu chiến binh được các cấp khen thưởng.

Bên cạnh đó, các cấp hội cũng đã tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, chăm lo các đối tượng chính sách, phòng chống đại dịch COVID-19.

Trong giai đoạn 2021-2026, Hội Cựu chiến binh tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu trên 95% xã, phường, thị trấn không còn cựu chiến binh nghèo; trên 5.000 hội viên có thêm việc làm và đào tạo nghề; xóa 70% nhà dột nát, tạm bợ cho hội viên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh trong phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, từ đó từng bước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên thời gian qua.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị, các cấp hội tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về xây dựng và phát triển Hội Cựu chiến binh các cấp trong tình hình mới; xây dựng và triển khai các phong trào thi đua phát triển kinh tế gắn với tình hình thực tiễn của các địa phương; đồng thời tiếp tục vận động hội viên và nhân dân chủ động, tích cực và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2021 đã được khen thưởng.

Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 trong các cấp hội và hội viên toàn tỉnh./.