Thái Nguyên 27
Cảm giác: 28
Cao/Thấp: 27/27
Độ ẩm: 65%
mây cụm
Cập nhật: 06-03-2021 16:30:16
Dự báo 5 ngày tới
06-03-2021 00:00:00 21 mưa nhẹ
06-03-2021 03:00:00 22 mưa nhẹ
06-03-2021 06:00:00 25 mưa nhẹ
06-03-2021 09:00:00 27 mây rải rác
06-03-2021 12:00:00 25 mây rải rác
06-03-2021 15:00:00 24 mây rải rác
06-03-2021 18:00:00 23 mưa nhẹ
06-03-2021 21:00:00 22 mưa nhẹ
07-03-2021 00:00:00 20 mưa nhẹ
07-03-2021 03:00:00 23 mây cụm
07-03-2021 06:00:00 25 mây đen u ám
07-03-2021 09:00:00 27 mây cụm
07-03-2021 12:00:00 24 mưa nhẹ
07-03-2021 15:00:00 22 mưa nhẹ
07-03-2021 18:00:00 21 mưa nhẹ
07-03-2021 21:00:00 21 mưa nhẹ
08-03-2021 00:00:00 20 mưa nhẹ
08-03-2021 03:00:00 22 mưa nhẹ
08-03-2021 06:00:00 24 mưa nhẹ
08-03-2021 09:00:00 25 mưa nhẹ
08-03-2021 12:00:00 23 mưa nhẹ
08-03-2021 15:00:00 22 mây cụm
08-03-2021 18:00:00 21 mây cụm
08-03-2021 21:00:00 21 mây đen u ám
09-03-2021 00:00:00 21 mưa nhẹ
09-03-2021 03:00:00 23 mưa nhẹ
09-03-2021 06:00:00 25 mưa nhẹ
09-03-2021 09:00:00 26 mưa nhẹ
09-03-2021 12:00:00 24 mưa nhẹ
09-03-2021 15:00:00 22 mây rải rác
09-03-2021 18:00:00 21 mưa nhẹ
09-03-2021 21:00:00 21 mưa nhẹ
10-03-2021 00:00:00 21 mưa nhẹ
10-03-2021 03:00:00 22 mưa nhẹ
10-03-2021 06:00:00 25 mưa nhẹ
10-03-2021 09:00:00 26 mưa nhẹ
10-03-2021 12:00:00 23 mưa nhẹ
10-03-2021 15:00:00 22 mây rải rác
10-03-2021 18:00:00 20 mây thưa
10-03-2021 21:00:00 21 mây cụm
11-03-2021 00:00:00 21 mây đen u ám
11-03-2021 03:00:00 24 mưa nhẹ
11-03-2021 06:00:00 27 mưa nhẹ
11-03-2021 09:00:00 27 mưa nhẹ
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

Thay đổi tư duy trong phát triển nông nghiệp

22/02/2021 21:39
Dịch bệnh COVID- 19 đã gây ảnh hưởng đến nhiều ngành kinh tế, trong đó có nông nghiệp điển hình như nhiều loại nông sản mất giá, thậm chí không tiêu thụ được ở thời điểm này. Bên cạnh đó, việc nhiều nông dân vẫn tư duy theo lối cũ, chưa có sự liên kết, sản xuất manh mún cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng “được mùa mất giá” ở nhiều loại nông sản. Chính vì vậy, việc sản xuất có kế hoạch, để đầu ra sản phẩm hài hòa, hiệu quả, ít lệ thuộc vào biến động của thị trường đang là hướng đi tất yếu giúp ngành nông nghiệp phát triển bền vững.