Thảo luận, cho ý kiến vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị
Hội nghị BTV Tỉnh ủy lần thứ 39, Khóa XX

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: số lượng nội dung cần thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị lần này rất nhiều và đều đều rất quan trọng, có tác động và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh trong năm 2023 và những năm tới đây. Chính vì vậy, các đại biểu đã tập trung thảo luận nghiêm túc, đặc biệt là đánh giá đúng thực trạng, làm rõ những kết quả đạt được, cũng như tồn tại, hạn chế đề ra trong dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh…

Hội nghị cũng cho ý kiến vào nhiều chủ trương quan trọng, được dư luận đặc biệt quan tâm như: Điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2023 và Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, thảo luận đối với 17 nội dung thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ mười sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng ý về mặt chủ trương và giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị; chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản trình HĐND tỉnh khóa 14 xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Đồng chí lưu ý, đối với kế hoạch đầu tư công năm 2023, cần tập trung bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành; bảo đảm đầu tư trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Với các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thì cần cân nhắc thật kỹ, nhất là yếu tố tác động tới môi trường…

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ tăng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; kiểm tra đột xuất thực tế tiến độ triển khai một số dự án, công trình đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách để kịp thời phát hiện, chỉ đạo xử lý đối với dự án chậm triển khai, chậm tiến độ./.