Thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp
Toàn cảnh phiên thảo luận tại tổ

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp lần này.

Theo đó, cơ bản các ý kiến đều đánh giá cao sự chuẩn bị của các cơ quan chức năng và chất lượng của các văn bản được trình. Nhiều ý kiến đã tập trung phân tích, làm rõ kết quả phát triển KT-XH năm 2021, đồng thời nhận định UBND tỉnh đã đánh giá một cách nghiêm túc, toàn diện những kết quả đạt được, nhất là dưới những tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19.

Vai trò của chính quyền các cấp trong điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và trong công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện theo đúng tinh thần của Chính phủ là thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Qua đó, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Một số ý kiến cũng đề nghị UBND tỉnh và các ngành chuyên môn làm rõ khả năng hoàn thành một số chỉ tiêu KT-XH của năm 2022, bởi dự báo ảnh hưởng từ dịch COVID-19 là vẫn hết sức nặng nề.

Đối với các nội dung chuyên đề, thực hiện đổi mới hình thức thảo luận, đẩy mạnh công nghệ thông tin trong tiếp cận các vấn đề được bàn thảo, căn cứ các văn bản và hình ảnh giải trình của các ngành chuyên môn, nhiều ý kiến cũng đề nghị UBND tỉnh cần làm rõ kết quả thực hiện các đề án, chương trình trong giai đoạn trước; căn cứ, nguồn kinh phí và tính khả thi trong triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025; đồng thời đề nghị điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp hơn với tình hình thực tiễn của địa phương.

Ngày 9/12, các đại biểu dành thời gian tự nghiên cứu. Sáng ngày 10/12, các đại biểu HĐND tỉnh làm việc tại Hội trường tiến hành giải trình, chất vấn, trả lời chất vấn và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết.

Thông tin chi tiết các phiên làm việc sẽ tiếp tục được Đài PT-TH Thái Nguyên truyền hình trực tiếp và phản ánh trong các Chương trình thời sự, trên trang thông tin điện tử và các nền tảng số của Đài. Trân trọng mời quý vị và các bạn đón xem!