Thành phố Thái Nguyên không đánh đổi môi trường để phát triển
Kiểm tra, giám sát nguồn thải tại các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp

Theo quyết định số 64 ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ, địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 15 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải thực hiện biện pháp xử lý triệt để. Trong đó, có tới 8 đơn vị thuộc khu công nghiệp Gang Thép, thành phố Thái Nguyên. Đến nay, toàn bộ 15 cơ sở này đã đầu tư xây dựng công trình thu gom xử lý nước thải và hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm đối với nước thải.

Đặc biệt, các đơn vị trong khu công nghiệp Gang Thép đều đã đầu tư hàng chục tỷ đồng cải tiến thiết bị, công nghệ vừa giảm thiểu tác nhân gây ô nhiễm môi trường vừa làm lợi hàng trăm tỉ đồng.

Ông Đào Mạnh Hùng, Phó giám đốc công ty Cổ phần Hợp kim sắt Thái Nguyên cho biết: “Công ty cũng rất là chú trọng việc là duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng bên cạnh đó là vẫn phải đảm bảo được công tác bảo vệ môi trường. Vì nếu như môi trường không đảm bảo thì chắc chắn là hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bất ổn, sẽ không được sản xuất nữa. Như vậy, thì sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ, công nhân nhân viên trong công ty cũng như là những cái an sinh xã hội ngoài”.

Ông Đào Văn Tiến, Giám đốc nhà máy Cốc hóa, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cho biết: “Ví dụ như phân xưởng chưng dầu cốc thì chúng tôi cũng đã dừng sản xuất để sử dụng dầu cốc vào mục đích là thay dầu FO đốt trong các nhà máy cán. Trong lò cán chúng tôi cũng đã thiết kế một hệ thống là đốt khí than dư để khí than dư không phát tán ra môi trường”.

Thành phố Thái Nguyên không đánh đổi môi trường để phát triển
Quan tâm xử lý chất thải y tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Ngoài các cơ sở sản xuất công nghiệp, các cơ sở y tế cũng là những đơn vị gây tác động tới môi trường. Ý thức được vấn đề đó, trong thời gian qua, Bệnh viện C Thái Nguyên đã đầu tư hơn 8 tỉ đồng để xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải. Trong khi đó, Bệnh viện Lao Phổi Thái Nguyên đang tìm nguồn vốn để nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đã xuống cấp nghiêm trọng.

TS.BS. Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện Lao Phổi Thái Nguyên đề nghị: “Chúng tôi cũng rất mong cơ quan cấp trên quan tâm và đầu tư cho chúng tôi một hệ thống xử lý nước thải mới để có thể về lâu về dài là đáp ứng được việc làm bảo vệ môi trường; tránh được những tác động của môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trên địa bàn mà bệnh viện đóng chân”.

Năm 2020, Phòng Tài Nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên đã tham mưu cho UBND thành phố Thái Nguyên ban hành nhiều văn bản để triển khai việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; xây dựng và triển khai các kế hoạch về bảo vệ môi trường; chỉ đạo các phòng ban có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Phòng Tài Nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với các phòng, ban liên quan và UBND các phường, xã trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư; yêu cầu các cơ sở lập hồ sơ bảo vệ môi trường theo quy định; kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong thời gian tới, Phòng Tài Nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về các nguồn thải làm cơ sở cho việc kiểm tra và giám sát nguồn thải, bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường cho các cán bộ làm công tác này ở thành phố cũng như cấp xã, phường; Từ đó duy trì kết quả bảo vệ môi trường một cách bền vững trên địa bàn thành phố, đóng góp vào kết quả chung trên toàn tỉnh./.