Xin chờ trong giây lát...

Thành phố Sông Công tập trung giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án

04/12/2020 17:52
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư, năm 2020, thành phố Sông Công phấn đấu thực hiện giải phóng mặt bằng trên 930 nghìn m2 đất phục vụ triển khai các dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.