Thành phố Sông Công điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới đáp ứng yêu cầu phát triển
Một số đơn vị kinh doanh ở thành phố Sông Công muốn mở rộng sản xuất vẫn phải chờ quy hoạch mới.

Theo chủ trương thu hút đầu tư của của thành phố Sông Công, Công ty trách nhiệm một thành viên Hoàng Trung đã chủ động mua lại hơn 8.000m2 tại xã Bình Sơn để xây dựng khu giết mổ động vật tập trung. Tuy nhiên, đến nay sau một thời gian dài chờ đợi, dự án này vẫn chưa thể tiến hành vì chưa trong quy hoạch. Ông Chu Quang Trung, Công ty trách nhiệm một thành viên Hoàng Trung, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công cho biết về khó khăn: “Doanh nghiệp đã theo đuổi dự án 2 năm nay rồi, từ năm 2018, các thủ tục đã đầy đủ rồi nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy phép”.

HTX may Công nghiệp Bình Sơn cũng đang gặp khó để mở rộng quy mô, diện tích sản xuất. Ông Nguyễn Đăng Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hợp tác xã trăn trở: “Để mở rộng sản xuất chúng tôi đã thuê đất của dân rồi, đề nghị các cấp, ngành tạo điều kiện cho chúng tôi nhanh chóng làm thủ tục đất đai để đi vào hoạt động”.

Nhìn chung, các đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được phê duyệt trong giai đoạn đầu về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu là cơ sở cho việc thiết lập những đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã. Tuy nhiên hiện nay, các đồ án quy hoạch còn những hạn chế nhất định, chất lượng chưa cao, thể hiện rõ nhất là tính khớp nối, liên kết của các hồ sơ quy hoạch chung cấp xã trên địa bàn huyện, liên huyện còn thấp. Do đó, khi triển khai thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật về giao thông hoặc phát triển các khu chức năng đặc thù đã gặp rất nhiều vướng mắc, trở ngại về khoảng cách, về sử dụng đất lúa và một số vấn đề khác. Ông Dương Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn cho rằng: “Xã Bình Sơn quy hoạch từ 2015-2020. So với thời điểm bây giờ đã có nhiều điểm thay đổi không phù hợp. Do vậy, để điều chỉnh lại quy hoạch cũng phải mất một thời gian”.

Thành phố Sông Công điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới đáp ứng yêu cầu phát triển
Những đề án trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương của thành phố Sông Công chưa thể khởi động cũng vì phải chờ quy hoạch mới.

Điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã là một yêu cầu tất yếu để đảm bảo phát triển nông thôn mới bền vững. Mặt khác, các loại quy hoạch hiện nay còn đang chồng chéo, việc điểu chỉnh cũng phải tuân thủ nhiều quy trình nên tiến độ chưa thể đẩy nhanh như mong muốn. Ông Nguyễn Văn Dụng, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường, thành phố Sông Công phân tích: “Các dự án xây dựng có phát sinh mới nên cần có sự thống nhất của các cấp, ngành. Chúng tôi nếu còn quỹ đất theo tiêu chí quy hoạch thì sẽ làm văn bản đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch” .

Ông Ngô Quảng Bá, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng, thành phố Sông Công cho biết: “Phòng Kinh tế đã tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị tư vấn phối hợp rà soát lại quy hoạch nông thôn mới của các xã và đặt trong quy hoạch chung, tổng thể của thành phố. Đến nay, trong lĩnh vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ của thành phố đã khắc phục sự chồng lấn trong quy hoạch”.

Việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững, phù hợp với thực tế. Vì vậy, các sở, ban, ngành cần hỗ trợ tích cực giúp các địa phương sớm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch, tăng cường thu hút các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội để các địa phương tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa mục tiêu xây dựng nông thôn mới./.