Thành phố Sông Công: Cưỡng chế thu hồi hơn 2.300m2 đất nông nghiệp.
Công tác cưỡng chế được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Thực hiện việc giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư đoạn đường Thống Nhất. Sau khi được các cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể của thành phố tích cực vận động, tuyên truyền, hầu hết các hộ thuộc diện thu hồi đất đã đồng thuận về chủ trương, chính sách trong giải phóng mặt bằng, nhận tiền bỗi thường và bàn giao mặt bằng theo quy định. Tuy nhiên, còn lại hộ ông Dương Đình Thảo không chấp hành các quyết định thu hồi đất giải phóng mặt bằng của thành phố, dù đã được tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần .

Tại buổi cưỡng chế, Ban thực hiện cưỡng chế T.P Sông Công đã thông qua các quyết định cưỡng chế, thu hồi đất đối với gia đình ông Thảo. Trước sự chứng kiến của ban, ngành, chính quyền và người dân, T.P Sông Công đã tiến hành cưỡng chế 2.393,5m2 đất nông nghiệp, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng mọi tình huống, công tác phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cùng với tình thần trách nhiệm cao của các đơn vị, lực lượng tham gia, buổi cưỡng chế diễn ra đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tham gia. Công tác cưỡng chế được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, được sự đồng tình cao của nhân dân. Qua đó, nhằm tuyên truyền cho nhân dân ý thức, chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.