Xin chờ trong giây lát...

Thành phố Sông Công: Chủ động tháo gỡ khó khăn trong công tác tuyển quân

03/12/2020 22:17
Từ nhiều nguyên nhân, theo nhận định của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp thì công tác tuyển quân năm 2021 sẽ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, công tác tuyển quân tại thành phố Sông Công đã và đang được triển khai đúng tiến độ.