Thành phố Phổ Yên hoàn thành tốt công tác quốc phòng địa phương năm 2022

Năm 2022, thành phố đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho gần 500 cán bộ, đảng viên; giáo dục quốc phòng - an ninh cho 100% học sinh, sinh viên; Cơ quan quân sự thành phố tổ chức quản lý tốt các điểm đất quốc phòng và xây dựng được các công trình quốc phòng phục vụ cho các nhiệm vụ. Đặc biệt, trong năm thành phố đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2022, LLVT thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ CHQS tỉnh đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng Cờ thi đua Quyết thắng. Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được khen thưởng.