Phổ Yên coi trọng nâng cao chất lượng chỉ số PAPI
Thành phố Phổ Yên coi việc nâng cao chỉ số PAPI là một giải pháp mang tính tổng thể

Vùng nhãn tập trung Phúc Thuận vài năm trở lại đây đã được nhiều người biết đến qua đó giúp cho việc tiêu thụ sản phẩm thuận lợi, thu nhập của người dân được nâng lên. Kết quả này có được một phần là nhờ sự nỗ lực của chính quyền địa phương khi triển khai đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số.

Anh Nguyễn Văn Thắng, xóm Khe Đù, xã Phúc Thuận, TP Phổ Yên chia sẻ: "Giúp ích rất nhiều thông qua việc tương tác giữa người mua hàng và người bán hàng, và nhiều công việc khác nữa...".

Ông Đỗ Công Hanh, Chủ tịch UBND xã Phúc Thuận, TP Phổ Yên cho biết về công tác chuyển đổi số: "Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng,... hướng dẫn người dân lập các tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia, tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, UBND được sớm, nên công tác tuyên truyền đến người dân được hiệu quả".

Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh hàng ngày là một trong nhiều giải pháp được phường Ba Hàng triển khai hiệu quả nhằm củng cố nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội. Điển hình như hoạt động giải quyết ý kiến kiến nghị của công dân hoặc tăng cường các giải pháp cải cách thủ tục hành chính.

Phổ Yên coi trọng nâng cao chất lượng chỉ số PAPI
Từ việc đẩy mạnh chuyển đổi số, vùng nhãn tập trung Phúc Thuận được nhiều người biết đến
Phổ Yên coi trọng nâng cao chất lượng chỉ số PAPI
Máy đăng ký lấy số xếp hàng

Ông Nguyễn Minh Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Hàng, TP Phổ Yên xác định: "Chúng tôi quan tâm đến việc giải quyết các điểm nóng mà nhân dân đang quan tâm, như vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội... những tồn tại của công tác giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư trên địa bàn...".

Phổ Yên là một địa phương có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh lên đòi hỏi vai trò quản trị cũng như các hoạt động hành chính công của các cấp chính quyền phải rất linh hoạt và kịp thời. Trước đòi hỏi ngày càng cao đó, thành phố đã coi việc nâng cao chỉ số PAPI là một giải pháp mang tính tổng thể. Thành phố đã xây dựng kế hoạch phân công, phân nhiệm tới tất cả các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cũng như các xã, phường.

Ông Trần Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên cho biết: "Nâng cao hơn nữa về chất lượng quản lý, điều hành và thực hiện các quy trình thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ người dân, thực hiện quy trình, thủ tục liên quan đến thủ tục hành chính của Nhà nước tại các xã phường cũng như thủ tục hành chính cấp thành phố... để làm sao thực hiện được tốt nhất, nhanh nhất".

PAPI là một bộ chỉ số đánh giá mang tính tổng thể nên chất lượng chỉ số này cũng chính là nâng cao được năng lực hiệu quả phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.