Thái Nguyên 27
Cảm giác: 31
Cao/Thấp: 27/27
Độ ẩm: 94%
mây cụm
Cập nhật: 23-04-2021 09:00:26
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 23/04/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 12:00 27 mây cụm
Thứ sáu, 23/04/2021 15:00 25 mây rải rác
Thứ sáu, 23/04/2021 18:00 25 mây cụm
Thứ sáu, 23/04/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 06:00 29 mưa vừa
Chủ nhật, 25/04/2021 09:00 29 mưa vừa
Chủ nhật, 25/04/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 18:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 25/04/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 03:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 06:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 09:00 21 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 12:00 21 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 15:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 03:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 06:00 22 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 09:00 22 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 12:00 21 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 15:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 27/04/2021 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 21:00 20 mây đen u ám
Thứ tư, 28/04/2021 00:00 21 mưa nhẹ
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

Thanh niên xung kích chung tay chống dịch COVID-19

04/03/2021 22:48

Với tinh thần Đâu cần thanh niên có – đâu khó có thanh niên – trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tuổi trẻ Thái Nguyên đã hăng hái xung kích bằng nhiều hình thức, cách làm, tham gia phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt nhiều thanh niên đã trực tiếp tham gia vào tuyến đầu – hỗ trợ lực lượng liên ngành thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch. Ghi nhận của phóng viên bản tin tại Thành phố Thái Nguyên.