Bà Phạm Thị Hằng - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc đề nghị tiếp tục được bổ nhiệm Phó hiệu trưởng các trường THPT Thanh Hóa.

Trước đó, Sở GD-ĐT đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xây dựng Đề án “Sắp xếp các trường THPT công lập hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025” và được HĐND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 7/12/2017.

thanh hoa de nghi tiep tuc bo nhiem pho hieu truong cac truong thpt
Thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành giải thể, sáp nhập hàng chục trường THPT trên địa bàn

Sở GD-ĐT cũng đã có phương án bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý của 13 trường THPT thuộc diện giải thể, sáp nhập. Hiện nay, tổng số trường THPT công lập của tỉnh Thanh Hóa là 101 trường; số cán bộ quản lý hiện có là 300 người (hiệu trưởng 100 người, phó hiệu trưởng là 200 người).

Căn cứ vào hạng trường, nhu cầu cán bộ quản lý năm học 2017 - 2018 là 351 người (hiệu trưởng là 101 người, phó hiệu trưởng là 250).

Qua rà soát, số cán bộ quản lý hiện có thiếu so với nhu cầu năm học 2017 - 2018 là 51 người (hiệu trưởng 1 người, phó hiệu trưởng là 50 người). Tổng số cán bộ quản lý nghỉ hưu từ năm 2018 đến hết năm 2019 là 19 người (hiệu trưởng 13 người, phó hiệu trưởng 6 người).

Theo Sở GD-ĐT Thanh Hóa, sau khi giải thể, sắp xếp lại theo đề án “Sắp xếp các trường THPT công lập hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025” , tỉnh Thanh Hóa sẽ còn lại 88 trường.

Định mức cán bộ quản lý các trường sau khi sắp xếp là 328 người (hiệu trưởng 88 người, phó hiệu trưởng là 240 người). Từ đó, số cán bộ quản lý thiếu sau khi sắp xếp tính đến hết năm 2019 sẽ là 47 người (hiệu trưởng 1 người, phó hiệu trưởng 46 người).

Theo Đề án “Sắp xếp các trường THPT công lập hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025”, Sở GD-ĐT đã báo cáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa phương án bố trí, sắp xếp số cán bộ quản lý (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) những đơn vị thuộc diện sáp nhập, giải thể, chuyển đến những đơn vị khác trên địa bàn tỉnh và hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm cấp phó đối với những đơn vị còn thiếu.

Từ đó, Sở GD-ĐT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép thực hiện quy trình bổ nhiệm phó hiệu trưởng cho các trường THPT còn thiếu theo định mức quy định.

Liên quan đến đề xuất nêu trên của Sở GD-ĐT, ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có ý kiến chỉ đạo. Theo đó, ông Quyền giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quy định hiện hành, nghiên cứu đề nghị của Sở GD-ĐT tại văn bản nêu trên, có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.