Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIII
Toàn cảnh hội nghị.

Theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế chủ trì thẩm tra 4 tờ trình, gồm: Tờ trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 64/2014 ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về giao bổ sung biên chế công chức hành chính năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên cho các cơ quan quản lý, sử dụng; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh và Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các Chi cục trực thuộc. Đồng thời, phối hợp thẩm tra đối với 3 tờ trình, dự thảo nghị quyết khác.

Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì thẩm tra 2 nội dung, gồm: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng, nâng cấp Bệnh viện A Thái Nguyên và Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng sân vận động Thái Nguyên. Đồng thời, phối hợp thẩm tra 3 nội dung, gồm: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2040; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về dự kiến phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025.

Tại hội nghị, các Ban của HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Bên cạnh đó, đề nghị UBND tỉnh bổ sung và làm rõ căn cứ pháp lý đối với các quyết định chủ trương đầu tư các dự án; việc triển khai một số dự án có chồng lấn quy hoạch nào không; làm rõ nguồn vốn trong thực hiện một số dự án.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng giải trình, các Ban HĐND tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, để ban hành báo cáo thẩm tra, xin ý kiến của Đảng Đoàn HĐND tỉnh trước khi trình tại kỳ họp./.