Theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh, tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII, Ban Văn hóa – Xã hội thẩm tra và phối hợp thẩm tra 14 tờ trình, dự thảo nghị quyết. Theo đó, tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào nội dung của 5 tờ trình, dự thảo nghị quyết mà Ban Văn hóa – Xã hội chủ trì thẩm tra. Cụ thể: Cần xem xét tính khả thi trong thực hiện một số chỉ tiêu, mục tiêu ở các tờ trình, dự thảo nghị quyết, gắn với đánh giá kết quả thực hiện ở giai đoạn trước đó; một số nội dung cần bổ sung và cụ thể hóa từng chỉ tiêu cụ thể, tránh chung chung, không sát thực tiễn của địa phương; cần làm rõ nguồn kinh phí thực hiện đối với một số các công trình, dự án ở một số tờ trình, dự thảo nghị quyết, cũng như giải pháp thực hiện theo lộ trình, giai đoạn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan tham mưu xây dựng các tờ trình, dự thảo nghị quyết cần bám sát với nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đồng thời căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ của mình tham mưu cho UBND bổ sung, hoàn thiện các văn bản, nhất là những nội dung mà các đại biểu quan tâm cho ý kiến tại hội nghị. UBND tỉnh sẽ hoàn thiện nội dung, báo cáo HĐND theo quy trình.

Những ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh sẽ tổng hợp trình Thường trực HĐND tỉnh trước khi đưa ra kỳ họp HĐND tỉnh tới.

* Cùng ngày, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Tham dự có đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

tham tra cac chuong trinh to trinh du thao nghi quyet
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Vũ Trung

Các đại biểu đã nghe lãnh đạo cơ quan chức năng trình bày tóm tắt các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết thông qua Đề án “Tăng cường phòng chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020”, Đề án “Ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020”; các tờ trình, dự thảo nghị quyết về ban hành Quy chế tiếp công dân của HĐND tỉnh khóa XIII; nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 2, 3 HĐND tỉnh khóa XIII và 15 nội dung Ban Pháp chế thực hiện phối hợp thẩm tra.

Sau khi nghiên cứu các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết, đại diện các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và lãnh đạo chuyên trách các ban của HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận về mục tiêu, giải pháp, nguồn tài chính và khả năng thực hiện. Các ý kiến đóng góp được Ban Pháp chế tiếp thu, tổng hợp để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.