Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIV
Toàn cảnh hội nghị

Tại Kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIV, Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra 04 nội dung: Tờ trình, dự thảo nghị quyết thông qua Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn năm 2030; Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ dạy và học Tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình, dự thảo nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tỉnh Thái Nguyên và Tờ trình, dự thảo nghị quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Bên cạnh đó, Ban Văn hóa - Xã hội phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra 09 nội dung tờ trình.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và thành viên Ban Pháp chế đã đề nghị đại diện các Sở ngành làm rõ thêm một số vấn đề có liên quan đến mức chuẩn trợ giúp xã hội, các đối tượng hưởng hỗ trợ và phương pháp chi trả các mức hỗ trợ, việc lựa chọn và hỗ trợ giáo viên dạy tiếng Anh, hỗ trợ lệ phí thi đối với các học sinh đạt mức chuẩn đề ra.

Đại diện các sở, ngành và lãnh đạo UBND tỉnh đã tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề mà các đại biểu quan tâm, đề nghị.

Trên cơ sở này, đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh đề nghị Ban Văn hóa - Xã hội sớm hoàn thiện nội dung báo cáo thẩm tra, trình Thường trực HĐND tỉnh trước khi trình Kỳ họp chuyên đề sắp tới.