Thẩm tra bổ sung nội dung trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung cho ý kiến vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc thông qua đề án bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng công an xã, thị trấn; tờ trình, dự thảo Nghị quyết về giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu đều nhận định những vấn đề được đề xuất, báo cáo đều là những vấn đề rất cấp bách, cần thiết, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh; đồng thời, cũng yêu cầu các cơ quan liên quan làm rõ thêm các vấn đề như mục tiêu cụ thể của các đề án, tờ trình; rà soát bổ sung thêm các nhóm giải pháp, đưa ra những phương án phù hợp với nhu cầu thực tiễn, đồng thời tiếp tục phối hợp với Ban Pháp chế cũng như các Ban của Hội đồng để kịp thời điều chỉnh trước khi trình tại kỳ họp.