Thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công
Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên tặng quà một số gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố Phổ Yên.

Đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Hiền, tổ dân phố Thượng, phường Thuận Thành là vợ liệt sĩ Vũ Văn Kim; Ông Nguyễn Văn Dũng tổ dân phố Lai 1, xã Thuận Thành, là thương binh 71%, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Ông Phạm Khắc Hồng, tổ dân phố Đầm, phường Thuận Thành là bệnh binh 61%. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó trưởng đoàn Chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh đã động viên các thành viên trong gia đình phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.