Thăm gia đình các cán bộ y bác sĩ đang tham gia chống dịch
Lãnh đạo Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên tặng quà các gia đình cán bộ, y bác sĩ đang tham gia công tác chống dịch tại các tỉnh phía Nam.

Lãnh đạo đơn vị đã thăm hỏi sức khỏe, động viên các gia đình cố gắng khắc phục khó khăn, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần để cổ vũ, khích lệ động viên các y, bác sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19./.