Xin chờ trong giây lát...

Thẩm định đánh giá kết quả và nghiệm thu bản thảo cuốn sách "Kỷ yếu Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh giai đoạn 1945-2020"

11/09/2020 00:34
Thẩm định đánh giá kết quả và nghiệm thu bản thảo cuốn sách "Kỷ yếu Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh giai đoạn 1945-2020"