Thẩm định các sản phẩm nông sản tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2020
Hội đồng thẩm định kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất mật ong La Hiên, Võ Nhai

Chương trình có sự tham gia của 40 sản phẩm do các địa phương đề xuất. Dựa trên 10 tiêu chí theo quy định, Hội đồng thẩm định sẽ chọn 30 sản phẩm tiêu biểu để tôn vinh trong năm 2020. Chương trình bình chọn các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu là dịp để tôn vinh, động viên khích lệ các đơn vị, cơ sở thi đua sản xuất, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng, an toàn theo tiêu chuẩn của chương trình OCOP, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.