Thái Nguyên 30
Cảm giác: 34
Cao/Thấp: 30/30
Độ ẩm: 67%
mây thưa
Cập nhật: 23-09-2021 10:30:56
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/09/2021 00:00 26 mây cụm
Thứ năm, 23/09/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 21:00 24 mây cụm
Thứ sáu, 24/09/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/09/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/09/2021 06:00 30 mưa vừa
Thứ sáu, 24/09/2021 09:00 28 mưa vừa
Thứ sáu, 24/09/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/09/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/09/2021 18:00 24 mưa vừa
Thứ sáu, 24/09/2021 21:00 24 mưa vừa
Thứ bảy, 25/09/2021 00:00 24 mưa vừa
Thứ bảy, 25/09/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/09/2021 06:00 30 mưa vừa
Thứ bảy, 25/09/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/09/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/09/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/09/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/09/2021 21:00 24 mây thưa
Chủ nhật, 26/09/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 03:00 29 mưa vừa
Chủ nhật, 26/09/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 15:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 26/09/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 00:00 24 mây rải rác
Thứ hai, 27/09/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 15:00 25 mây rải rác
Thứ hai, 27/09/2021 18:00 24 mây thưa
Thứ hai, 27/09/2021 21:00 23 mây thưa
Thứ ba, 28/09/2021 00:00 25 mây thưa
Thứ ba, 28/09/2021 03:00 30 mây thưa
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng