Thái Nguyên xếp thứ 8 về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021
Phiên họp thứ 3 để đánh giá kết quả chuyển đổi số 06 tháng đầu năm 2022.

Tại cuộc họp, Bộ Thông tin và Truyền thông đã báo cáo về tình hình chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó công tác chuyển đổi số đã ghi nhận những kết quả nổi bật trên cả 3 trụ cột chính quyền số - kinh tế số - xã hội số; Các doanh nghiệp viễn thông di động đã triển khai phủ sóng được 477/832 thôn lõm sóng viễn thông. Bàn giao cho các tỉnh trên 450.000 máy tính trong Chương trình "Sóng và máy tính cho em"; 35/35 nền tảng số quốc gia đã hoàn thành phát triển, công bố và đưa vào sử dụng. Đến nay, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%; tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 11,27% (kế hoạch là 7%); tỷ lệ người dân từ 15 tuổi có tài khoản thanh toán đạt 66% (vượt 1%); tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh là 70,91%; tỷ lệ hộ gia đình có internet cáp quang băng rộng là 71,75%.

Phát biểu tham luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo nhanh một số kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số của địa phương. Đồng chí khẳng định, sau hơn 1 năm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, tỉnh Thái Nguyên đã có những chuyển biến mạnh mẽ.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: "Hạ tầng Chuyển đổi số của Thái Nguyên được hoàn thiện và bảo đảm thông suốt 100% trên địa bàn tỉnh. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia trên các lĩnh vực đang được các sở, ngành, địa phương tập trung tích hợp, đồng bộ, tạo nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung trong toàn tỉnh và kết nối, liên thông với Trung ương. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Thái Nguyên trong phát huy vai trò làm điểm trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Trên lĩnh vực kinh tế số, tổng doanh thu kinh tế số trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022 khoảng 10 tỷ USD. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã thành lập 2.255 Tổ công nghệ số cộng đồng, với 17.000 người tham gia; các Tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng trực tiếp hỗ trợ triển khai nền tảng số, công nghệ số, hướng dẫn kỹ năng số cho người dân tại cơ sở".

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã chia sẻ kinh nghiệm và kết quả triển khai mô hình Chợ 4.0. Đến nay, sau 3 tháng triển khai, tỉnh đã triển khai mô hình Chợ 4.0 ở 11 chợ truyền thống trên địa bàn với trên 2.100 tiểu thương sử dụng và được người dân hưởng ứng tích cực.

Tại phiên họp, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cũng đã công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2021. Theo đó, tỉnh Thái Nguyên đạt 0,496 điểm (xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng) và nằm trong Tốp 10 tỉnh, thành phố xếp hạng cao; trong đó kinh tế số xếp thứ 5 cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt tổ chức triển khai, truyền cảm hứng, tạo ra xu thế, thúc đẩy phong trào để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược quốc gia phát triển Chính phủ số, Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu năm 2022.