Thái Nguyên xếp loại A về sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin mạng 2020
Thái Nguyên nằm trong top 5 tỉnh dẫn đầu về sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Cụ thể, trong 26 cơ quan khối bộ, ngành, thì Ngân hàng Nhà nước và Bộ Giao thông Vận tải xếp loại A; 19 bộ, ngành xếp loại B; 5 đơn vị xếp loại C. Ở khối các tỉnh, thành phố, 7 địa phương xếp loại A về mức độ sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin mạng, gồm: Thái Nguyên, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thừa Thiên - Huế, Vĩnh Phúc. Ngoài ra, có 45 tỉnh, thành phố xếp loại B; 11 tỉnh, thành phố xếp loại C.

Kết quả báo cáo được công bố không chỉ góp phần để Việt Nam nói chung các cơ quan khối bộ, ngành địa phương nói riêng thúc đẩy phát triển an toàn thông tin mạng, mà còn góp phần tác động để thay đổi nhận thức, tiến tới thay đổi hành động của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương./.