Thái Nguyên trồng mới trên 100ha chè

Đến thời điểm này, bà con nông dân đã trồng mới, trồng thay thế trên 100ha, đạt 25% kế hoạch năm. Các giống chè được trồng chủ yếu là chè giâm cành, như: LDP1, Phúc Vân Tiên, Bát Tiên. Hiện các địa phương đang hoàn thiện thủ tục cấp cây chè giống cho bà con nông dân, đảm bảo trồng tốt nhất trong tháng 9, tháng 10.