thai nguyen trien khai nhiem vu cong tac quoc phong quan su dia phuong nam 2020
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2019, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương; công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh; khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; các chỉ tiêu tuyển quân, huy động kiểm tra, huấn luyện dự bị động viên, xây dựng tổ chức, biên chế đều hoàn thành 100%. Đặc biệt, đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động có quy mô và ý nghĩa chào mừng 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân; chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Định Hóa; diễn tập khu vực phòng thủ huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ và lễ giao nhận quân bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong năm, lực lượng công an, dân quân tự vệ cũng đã phối hợp tuần tra, canh gác được trên 20.000 lượt, với trên 77.000 lượt người tham gia; trên 1.180 người phối hợp tham gia phòng chống cháy rừng; đã xây dựng được 15/31 trận địa pháo và súng máy phòng không theo đề án xây dựng thế trận phòng không; tổ chức giáo dục quốc phòng an ninh cho trên 61.800 học sinh, sinh viên theo quy định; mở trên 170 lớp giáo dục quốc phòng an ninh cho gần 13.200 học viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần phải tập trung khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ đầu tư ngân sách xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, xây dựng thao trường huấn luyện; công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, dự bị động viên chưa chặt chẽ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tư lệnh Quân khu 1 đánh giá cao những kết quả trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương của tỉnh Thái Nguyên năm qua; đồng thời, yêu cầu thời gian tới, địa phương cần tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tham gia hội thao, hội thi các cấp đạt thành tích cao; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng chặt chẽ; thực hiện tốt công tác tuyển quân; tổ chức đón Tết Nguyên đán an toàn, tiết kiệm và làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, tăng cường công tác giáo dục quốc phòng an ninh, triển khai thực hiện các biện pháp về xây dựng, bảo vệ tiềm lực quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ; trước mắt là thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý; công tác tuyển quân năm 2020 và tổ chức bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng các cấp.

Nhân dịp này, 2 tập thể, 3 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019; 10 tập thể và 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2019./.