Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ các cấp, thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm thực hiện tích cực công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; cùng với đó, được sự giúp đỡ, ủng hộ của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, đã tạo nhiều nguồn lực góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 13,4% năm 2015 xuống còn 4,38% năm 2019. Đặc biệt, 3 năm gần đây, việc tổ chức Tuần cao điểm Tết vì người nghèo mỗi dịp Tết đến xuân về đã đạt được kết quả thiết thực, với số tiền ủng hộ hàng chục tỷ đồng đã giúp đỡ hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo được vui Tết đón xuân đầm ấm, an vui.

Tại Hội nghị đã tiến hành công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, triển khai kế hoạch thực hiện Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020; báo cáo công tác tuyên truyền, kết quả vận động, ủng hộ "Tuần cao điểm Tết vì người nghèo" đến ngày 23/12/2019 và báo cáo Khung chi tiết Chương trình Truyền hình trực tiếp "Tuần cao điểm Tết vì người nghèo - Xuân Canh Tý" dự kiến diễn ra vào 20 giờ, ngày 2/1/2020. Theo đó, Tuần cao điểm diễn ra từ ngày 6/1/2020 đến 12/1/2020 (tức từ ngày 12 đến 18 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), sẽ tập trung hỗ trợ hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng ở 542 xóm đặc biệt khó khăn và 36 xã thuộc khu vực III.

Tại Hội nghị, đã có 15 ý kiến trao đổi, thảo luận về các nội dung được triển khai. Trong đó đều thống nhất, hưởng ứng kế hoạch tổ chức Tuần cao điểm, đồng thời góp ý thêm về hình thức tổ chức vận động, ủng hộ, hỗ trợ; hình thức khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp vì người nghèo, an sinh xã hội và công tác triển khai tại mỗi cơ quan, đơn vị,...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến thảo luận, trên cơ sở đó, giao các bộ phận liên quan bổ sung, chỉnh sửa và tổ chức triển khai theo đúng kế hoạch, đạt hiệu quả cao nhất.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận các ý kiến đã hưởng ứng tham gia Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020. Để chương trình đạt kết quả tốt nhất, tạo sự lan tỏa sâu rộng, đồng chí đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ đa dạng về hình thức, thiết thực, dễ hiểu; chủ động cung cấp thông tin, số liệu kịp thời cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân và kết nối tốt với các địa phương. Bên cạnh đó, mỗi địa phương cũng chủ động thực hiện tốt chương trình Tết vì người nghèo tại địa bàn của mình; các cơ quan báo chí thông tin công khai, đầy đủ về các hoạt động; có sự biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình. Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, hưởng ứng, ủng hộ bằng tiền và hiện vật của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tập thể và cá nhân trong và ngoài tỉnh, để không ai bị bỏ lại phía sau và mọi nhà đều được đón Tết vui xuân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương./.