Thái Nguyên: Tiếp tục xác định GDĐT là ưu tiên hàng đầu
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn làm việc với tỉnh Thái Nguyên về công tác giáo dục và đào tạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định quan điểm của tỉnh trong việc luôn coi giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025 đã được thông qua với tổng số kinh phí thực hiện trên 20.727 tỷ đồng chính là một trong những nguồn lực quan trọng để đầu tư cho phát triển giáo dục.

Thái Nguyên: Tiếp tục xác định GDĐT là ưu tiên hàng đầu

Trích phát biểu của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên: "Con đường ngắn nhất để xóa đói giảm nghèo, con đường ngắn nhất để thực hiện những khát vọng, mục tiêu, ước mơ của mình là thông qua giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Với tất cả mong muốn như vậy thì Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cơ quan đoàn thể trong tỉnh luôn tập trung, chú trọng vào công tác giáo dục. Có thể nói các chủ trương của Đảng, Nhà nước về giáo dục, chúng tôi đều bám sát triển khai nghiêm túc, đầy đủ và đạt được nhiều kết quả".

Tại buổi làm việc, lãnh đạo và các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi, giải đáp đồng thời gợi mở một số hướng đi trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THPT, công tác tuyển sinh lớp 10, hướng dẫn kiểm định chất lượng đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên bởi đây là một tiêu chí để công nhận đạt huyện nông thôn mới nâng cao, cơ chế ký hợp đồng lao động đối với số giáo viên còn thiếu so với định mức của Thông tư về vị trí việc làm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho rằng Thái Nguyên cần tiếp tục tập trung ưu tiên cho vùng khó để học sinh có thể được tiếp cận bình đẳng các chính sách giáo dục; nghiên cứu quy hoạch các trường dành cho học sinh dân tộc, miền núi đồng bộ trong quy hoạch tỉnh.

Thái Nguyên: Tiếp tục xác định GDĐT là ưu tiên hàng đầu

Nhấn mạnh Thái Nguyên là một trong những địa phương có sự quan tâm bài bản, đầu tư trọng tâm, trọng điểm đến công tác giáo dục trong những năm qua, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định đây chính là cơ sở để tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt như: tỷ lệ trường chuẩn quốc gia cao so với cả nước; phổ cập giáo dục; chính sách khuyến khích học Ngoại ngữ; chuyển đổi số trong toàn ngành giáo dục; đổi mới trong hệ thống các trường ĐH, CĐ, trung cấp và giáo dục nghề nghiệp. Với nhiều ý kiến cơ bản xoay quanh việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018, Bộ trưởng cho rằng trách nhiệm của các địa phương là rất quan trọng trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, sách giáo khoa. Bộ trưởng lưu ý Thái Nguyên một số nhiệm vụ cần triển khai gắn với việc đảm bảo các mục tiêu Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025”.

Với đặc thù là địa bàn trung du miền núi, Bộ trưởng đề nghị Thái Nguyên quan tâm dành nguồn quỹ đất, có cơ chế khuyến khích phát triển nhiều hơn hệ thống trường ngoài công lập để chia sẻ khó khăn với giáo dục công lập, đặc biệt ở bậc học mầm non.