thai nguyen tiep cong dan dinh ky

Ông Mông Quốc Lợi ở Tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, T.P Thái Nguyên có nội dung trình bày đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết như sau: Gia đình ông và ông Hoàng Hữu Lân có đất liền kề; được bố, mẹ cho và đều được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng trong quá trình làm thủ thủ tục cho hai gia đình, UBND phường Hoàng Văn Thụ đã cố tình làm sai lệch hồ sơ đất của gia đình ông. Đến năm 2010, gia đình ông mới phát hiện và làm đơn gửi các cấp chính quyền từ UBND phường đến thành phố nhưng vẫn không được giải quyết.

Năm 2014, ông đã làm đơn đề nghị lãnh đạo tỉnh giải quyết. Sau đó, UBND tỉnh đã có thông báo Kết luận số 128/TB-UBND ngày 20-10-2014, giao cho UBND T.P Thái Nguyên kiểm tra các hồ sơ liên quan và quá trình quản lý, sử dụng đất của 2 gia đình; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10-11-2014 và trả lời công dân. Tuy nhiên đến nay, UBND T.P Thái Nguyên không thực hiện thông báo Kết luận trên, mặc dù có rất nhiều văn bản chỉ đạo của các cấp chính quyền từ Trung ương đến Bí thư Tỉnh ủy.

Tại buổi tiếp, sau khi nghe ý kiến của các ngành chuyên môn và đại diện UBND T.P Thái Nguyên cho thấy: UBND thành phố chưa thực hiện đầy đủ Kết luận số 128 của UBND tỉnh. Đồng chí Cao Minh Luận yêu cầu thành phố Thái Nguyên tiếp tục kiểm tra lại thực địa, thu thập đầy đủ hồ sơ liên quan đến đất của 2 gia đình; nghiêm túc thực hiện Kết luận số 128 của UBND tỉnh và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 26-4-2018 và trả lời công dân