Theo đó, thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 số 2 tại Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên và Bệnh viện điều trị COVID-19 số 3 tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên.

Như vậy, cùng với Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên, đến nay, Thái Nguyên có 3 Bệnh viện điều trị COVID-19.

Cụ thể như sau:

Thái Nguyên: Thành lập thêm hai Bệnh viện điều trị COVID-19
Thái Nguyên: Thành lập thêm hai Bệnh viện điều trị COVID-19
Thái Nguyên: Thành lập thêm hai Bệnh viện điều trị COVID-19
Thái Nguyên: Thành lập thêm hai Bệnh viện điều trị COVID-19
Thái Nguyên: Thành lập thêm hai Bệnh viện điều trị COVID-19
Thái Nguyên: Thành lập thêm hai Bệnh viện điều trị COVID-19