Thái Nguyên tham dự Phiên họp lần 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ rất quan trọng. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia với 3 mục tiêu chính: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia; Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân, bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, lấy ngày 31/12 là Ngày Chuyển đổi số. Thái Nguyên đã thu hút được các tập đoàn, doanh nghiệp có năng lực tham gia vào quá trình chuyển đổi số; mô hình “phòng họp không giấy”; hội nghị trực tuyến được triển khai phổ biến. Trong đại dịch COVID-19, ứng dụng PC-COVID, Bản đồ dịch tễ COVID-19, hệ thống camera giám sát tại các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa… đã được lắp đặt, giúp thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Các Trung tâm điều hành thông minh IOC, phần mềm ứng dụng công dân “C-ThaiNguyen”, nền tảng xã hội số "Thái Nguyên ID" là những “cánh tay nối dài” giúp tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân.

Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã thảo luận, đề xuất các kiến nghị, giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong thời gian tới./.