Thái Nguyên 31
Cảm giác: 38
Cao/Thấp: 31/31
Độ ẩm: 70%
mây cụm
Cập nhật: 27-07-2021 18:30:44
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 27/07/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/07/2021 03:00 31 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/07/2021 06:00 33 mây đen u ám
Thứ ba, 27/07/2021 09:00 35 mây cụm
Thứ ba, 27/07/2021 12:00 36 mây cụm
Thứ ba, 27/07/2021 15:00 34 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/07/2021 18:00 30 mưa vừa
Thứ ba, 27/07/2021 21:00 26 mưa vừa
Thứ tư, 28/07/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 18:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 21:00 26 mưa vừa
Thứ năm, 29/07/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 03:00 33 mây cụm
Thứ năm, 29/07/2021 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 09:00 32 mưa vừa
Thứ năm, 29/07/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 18:00 26 mưa vừa
Thứ năm, 29/07/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 00:00 27 mây đen u ám
Thứ sáu, 30/07/2021 03:00 32 mây đen u ám
Thứ sáu, 30/07/2021 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 09:00 34 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 12:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 18:00 28 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 21:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 31 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 30 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 28 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 32 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 35 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 33 mưa nhẹ
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

Thái Nguyên tập trung giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư

15/06/2021 20:33
Nếu như năm 2019, có 35% số doanh nghiệp được khảo sát đánh giá công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh Thái Nguyên chậm, thì đến năm 2020, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 22%, góp phần nâng điểm số tiếp cận đất đai trong đánh giá PCI của tỉnh từ 6,07 lên 6,68. Kết quả này cho thấy nỗ lực không ngừng của các cấp chính quyền và ngành chức năng nhằm tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.