Thái Nguyên: Số vụ vi phạm luật lâm nghiệp tăng
Lực lượng kiểm lâm đã xử lý vi phạm hành chính 74 vụ, tịch thu gần 100m³ gỗ, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 388 triệu đồng.

Theo đó, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 75 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tăng 17 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Cơ quan chức năng đã xử lý vi phạm hành chính 74 vụ, tịch thu gần 100m³ gỗ, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 388 triệu đồng./.