thai nguyen san sang to chuc hoi nghi tong ket 10 nam xay dung nong thon moi
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh; bởi vậy, tỉnh đã chỉ đạo và huy động sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, đơn vị, địa phương nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công hội nghị vào ngày 4/10 tới đây. Trên tinh thần đó, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận công tác chuẩn bị các phần việc của hội nghị để có những phương án khả thi nhất.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh cơ bản đã hoàn tất. Trên cơ sở các phần việc đã được phân công và tiến độ thực hiện đến thời điểm này, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với: công tác tổ chức truyền hình trực tiếp; các phần việc trang trí, khánh tiết; đón tiếp đại biểu; chương trình văn nghệ; khen thưởng và bố trí gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị cần đưa ra các phương án dự phòng nhằm đảm bảo tối đa các điều kiện để chương trình diễn ra thành công. Đồng chí đặc biệt lưu ý: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chuẩn bị chi tiết, cụ thể nội dung phần khen thưởng nhằm phát huy tối đa tinh thần động viên đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: các sở, ngành, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, phối hợp thực hiện các phần việc được giao. Đồng chí cũng lưu ý việc chuẩn bị chu đáo nội dung các báo cáo tại hội nghị, đặc biệt là clip về kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh sẽ được trình chiếu trong chương trình để các đại biểu có thể tiếp cận nhanh và ấn tượng nhất với những kết quả tỉnh Thái Nguyên đã đạt được. Đồng chí giao Đài PT-TH Thái Nguyên chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức phát thanh và truyền hình trực tiếp chương trình; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hội nghị; giao Sở Tài chính bố trí kinh phí cho hội nghị; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chuẩn bị tốt công tác khen thưởng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị tốt chương trình văn nghệ và công tác phục vụ đại biểu; tất cả hướng tới mục tiêu tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2010 - 2020./.