Để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên, sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn để tiếp nhận, quản lý và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng hoặc có triệu chứng mức độ nhẹ nhưng tại nhà/nơi lưu trú không đủ điều kiện cách ly.

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn để tiếp nhận, quản lý và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng hoặc có triệu chứng mức độ nhẹ nhưng tại nhà/nơi lưu trú không đủ điều kiện cách ly.

- Thành lập Trạm y tế lưu động sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn để tiếp nhận, quản lý và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng hoặc có triệu chứng mức độ nhẹ.

- Chỉ đạo Trung tâm y tế thực hiện tập huấn quản lý và điều trị người nhiễm COVID-19 cho Trạm y tế lưu động ngay khi thành lập. - Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan phối hợp với Trung tâm y tế trên địa bàn tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Sở Y tế đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp triển khai thực hiện.

Thái Nguyên sẵn sàng các khu cách ly tập trung, tiếp nhận điều trị người nhiễm Covid-19 không triệu chứng
Công văn hỏa tốc số 315 ngày 21/1/2022 của Sở Y Tế Thái Nguyên về việc sẵn sàng các khu cách ly tập trung để tiếp nhận, quản lý và điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng hoặc có triệu chứng mức độ nhẹ nhưng tại nhà/nơi lưu trú không đủ điều kiện cách ly, điều trị.