Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ hướng về ngày hội lớn
Băng rôn, khẩu hiệu về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 treo ở các ngả đường, nơi sinh hoạt cộng đồng và trụ sở các cơ quan, đơn vị.
Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ hướng về ngày hội lớn
Cờ Tổ quốc, cờ Đảng, panô, biểu ngữ chào mừng ngày bầu cử được trang trí ở nhiều tuyến phố, công sở, địa bàn dân cư.
Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ hướng về ngày hội lớn
Cụm pa nô cỡ lớn chào mừng ngày bầu cử đặt tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ hướng về ngày hội lớn
Công nhân gấp rút làm công việc chỉnh trang panô chào mừng ngày hội lớn của đất nước
Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ hướng về ngày hội lớn
Trước đó nhiều tuyến đường chính tại các địa phương trong tỉnh được khoác bộ áo mới với hai bên đường đỏ rực biểu ngữ chào mừng ngày hội lớn của đất nước
Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ hướng về ngày hội lớn
Biểu ngữ chào mừng ngày bầu cử treo trên các tuyến phố thông tin tới người dân về sự kiện trọng đại của dân tộc
Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ hướng về ngày hội lớn
Biểu ngữ chào mừng ngày bầu cử treo trên các tuyến phố thông tin tới người dân về sự kiện trọng đại của dân tộc
Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ hướng về ngày hội lớn
Khẩu hiệu, biểu ngữ chào mừng ngày bầu cử được trang trí tại các công sở.
Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ hướng về ngày hội lớn
Trụ sở UBND thành phố Thái Nguyên được trang trí băng rôn cỡ lớn chào mừng ngày bầu cử
Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ hướng về ngày hội lớn
Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ hướng về ngày hội lớn
Đường Hùng Vương rực rỡ cờ, phướn càng nhân lên vẻ đẹp ở thành phố Thái Nguyên
Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ hướng về ngày hội lớn
Công tác tuyên truyền được chính quyền các cấp đặt lên hàng đầu và được thể hiện qua nhiều hình thức, đặt biệt là bằng hình thức trực quan để người dân hiểu rõ được ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.
Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ hướng về ngày hội lớn

Một số hình ảnh khác về công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn tại Thái Nguyên.

Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ hướng về ngày hội lớn
Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ hướng về ngày hội lớn
Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ hướng về ngày hội lớn
Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ hướng về ngày hội lớn
Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ hướng về ngày hội lớn