Thái Nguyên quan tâm chuyển đổi chính quyền số
Trung tâm Giám sát an toàn thông tin tỉnh Thái Nguyên vừa đi vào hoạt động

Theo đó, trong lộ trình chuyển đổi số, Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 85% dân số có kỹ năng số cơ bản; chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh thuộc nhóm 20 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước; thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt 80%... Các nền tảng hạ tầng số, như Kho Dữ liệu điện tử, thanh toán điện tử, số hóa tài liệu, dữ liệu sẽ được quan tâm xây dựng đồng bộ.

Đối với xây dựng đô thị thông minh, 4 mục tiêu được đặt ra là đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị viễn thông xây dựng trung tâm hỗ trợ điều hành cho UBND tỉnh; xây dựng hệ thống y tế thông minh, hệ thống giáo dục thông minh và chuyển đổi số trong lĩnh vực cải cách hành chính. Phấn đấu đến năm 2025, Thái Nguyên sẽ nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố tốt nhất về chính quyền số trong cả nước./.