thai nguyen phat trien cay an qua chat luong cao
Thái Nguyên đã hình thành 8 vùng sản xuất quả các loại với tổng diện tích trên 420ha

Hướng tới phát triển các loại cây ăn quả chất lượng cao, thời gian qua nông dân Thái Nguyên đã áp dụng kinh nghiệm trồng, thâm canh và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất như sử dụng túi bao quả, nuôi cấy,...

Qua đó, thu nhập của người trồng cây ăn quả tăng 20 - 50% so với 5 năm trước. Hiện nay, Thái Nguyên đã hình thành 8 vùng sản xuất quả các loại với tổng diện tích trên 420ha, tập trung tại các địa phương có truyền thống trồng cây ăn quả như: Đại Từ, Đồng Hỷ, Phổ Yên, Võ Nhai… Trong đó có trên 30 ha cây trồng đã áp dụng quản lý nước tưới bằng hệ thống tưới tiết kiệm sử dụng phun van xoay tự động./.