Thái Nguyên: Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao, nhận quân năm 2023
Toàn cảnh hội nghị

Đánh giá chung, công tác tuyển quân năm 2022 của tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, đã giao đủ 100% chỉ tiêu, chất lượng giao quân tốt; bảo đảm nhanh, gọn, an toàn, chấp hành nghiêm quy định trong phòng chống dịch Covid-19.

Năm 2023, Chính phủ giao tỉnh Thái Nguyên tuyển chọn và gọi 2.085 công dân nhập ngũ, trong đó 1.800 công dân nam nhập ngũ quân đội; 285 chỉ tiêu công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã hoàn thành xong công tác sơ tuyển ở cấp xã với gần 6.600 công dân đủ điều kiện khám tuyển cấp huyện; hiện chỉ còn huyện Đại từ, Phú Bình đang khám tuyển, các địa phương khác đã thực hiện xong.

Tại hội nghị, các ý kiến trao đổi về một số khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai; thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ thời gian tới như: chỉ đạo các địa phương hoàn thiện hồ sơ gọi công dân nhập ngũ đúng quy trình, chặt chẽ, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự ngay từ cơ sở; tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các hành vi cản trở công tác tuyển quân; quan tâm giải quyết chế độ chính sách, tạo việc làm cho quân nhân sau xuất ngũ; làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức hiệp đồng tuyển, nhận quân chặt chẽ chu đáo; tổ chức Lễ giao nhận quân bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn tiết kiệm, đổi mới.

Theo kế hoạch, thời gian giao nhận quân năm 2023 diễn ta lúc 8h ngày 6/2/2023.