Thái Nguyên: Nhịp độ phát triển kinh tế đang theo hướng tích cực
6 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 17,2 tỷ USD, bằng gần 54% kế hoạch năm

Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh ước đạt 7,08%. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 8,51%; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,25%; khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm tăng gần 6%. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 17,2 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước và bằng gần 54% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 9.500 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với cùng kỳ và bằng xấp xỉ 60% dự toán cả năm…

Theo đánh giá, nhịp độ phát triển kinh tế của tỉnh đang đi theo hướng tích cực. Đây là tiền đề quan trọng để Thái Nguyên hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2022.