Thái Nguyên: Ngày đầu triển khai phân cấp đăng ký xe
Triển khai thực hiện phân cấp đăng ký biển số xe ô tô.

Qua rà soát, tỉnh Thái Nguyên có 26 xã, phường trong 3 năm gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện) trở lên đủ điều kiện phân cấp đăng ký xe. Để chuẩn bị cho việc triển khai được thuận lợi, công an các huyện, thành phố đã chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng để tiếp nhận, triển khai việc đăng ký, cấp biển số. Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ; đồng thời thành lập các Đoàn công tác kiểm tra thực tế, vận hành thử nghiệm quy trình đăng ký, cấp biển số xe trên hệ thống tại công an cấp huyện và cấp xã. Ghi nhận trong ngày đầu triển khai, việc phân cấp đăng ký xe diễn ra thuận lợi, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí trong đăng ký sở hữu, sử dụng phương tiện cho người dân; cũng như đẩy mạnh cải cách TTHC, giảm áp lực cho lực lượng Công an cấp trên.