Theo đó, các đơn vị, địa phương tập trung, khẩn trương rà soát, xác minh các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân 243 tại Chợ hoa Mê Linhrà soát, xác minh các trường hợp có tiếp xúc liên quan đến bệnh nhân 262 làm việc tại công ty Samsung Display Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh để tiến hành thực hiện cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Khi có trường hợp bệnh nhân liên quan đề nghị các đơn vị phối hợp với Trung tâm y tế các huyện/thành/thị, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để được hướng dẫn triển khai các biện pháp cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trung tâm y tế các huyện/thành/thị chỉ đạo các Trạm y tế xã/phường/thị trấn khẩn trương tăng cường triển khai thực hiện việc rà soát, quản lý các trường hợp trên địa bàn có tiếp xúc với trường hợp bệnh nhân 243 tại chợ hoa Mê Linh và rà soát, xác minh các trường hợp làm việc tại công ty Samsung Display Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh có tiếp xúc bệnh nhân 262 để tiến hành thực hiện cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và gửi danh sách đã rà soát về Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước 15h00' hàng ngày để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế.