Công văn do PCT Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường ký vào sáng ngày 16/02/2021. Theo tinh thần công văn, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo cụ thể tới các cơ sở giáo dục.

THÁI NGUYÊN: HỌC SINH, SINH VIÊN TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN NGÀY 28/02/2021
THÁI NGUYÊN: HỌC SINH, SINH VIÊN TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN NGÀY 28/02/2021

Cũng trong sáng 16/02/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên ban hành công văn 236/SGDĐT-CTTT về việc thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài việc cho học sinh tạm dừng đến trường đến hết ngày 28/02/2021, theo nội dung công văn, tất cả cán bộ giáo viên, sinh viên, học sinh từ các địa phương khác đến Thái Nguyên phải tiến hành khai báo y tế một cách trung thực, tổ chức phân loại người từ vùng dịch.

Học sinh, sinh viên từ các vùng có dịch tạm thời chưa đến Thái Nguyên

Các trường xây dựng kế hoạch học trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tiễn

Số điện thoại Hotline của BCĐ phòng, chống dịch của Sở GD-ĐT Thái Nguyên: 0915.456.007 hoặc 0916.529.616 hoặc 0913.167.000. Email: phongcttt@thainguyen.edu.vn

www.thainguyentv.vn