Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo, đồng ý cho học sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, thí sinh tự do được trở lại trường từ ngày 24/6/2021 để ôn tập củng cố kiến thức, kỹ năng chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021.

Thái Nguyên: Học sinh lớp 12 trở lại trường học từ ngày 24/6/2021