Xin chờ trong giây lát...

Thái Nguyên: hoàn thành xóa xóm “trắng” về điện

13/09/2020 02:32
Xóm Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai là xóm cuối cùng của huyện và của toàn tỉnh Thái Nguyên có điện lưới quốc gia, góp phần hoàn thành mục tiêu xóa xóm “trắng” về điện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.